Nautica kaubanduskeskus

Kaubanduskeskuse rekonstrueerimise/laiendamise järgselt on osaliselt ühe ja osaliselt kahekorruselise hoone pindala kokku ca 21 000 m².


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehitus


Tellija:

Nordlin Ehitus OÜ

Arhitektid:

AB Ansamber OÜ

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid

Projekti staatus:

Valmis

Rävala ja Tatari tänava ristumisele rajatava hoone brutopindala on 8309,2 m². 6-korruseline hoone vundeeritakse vaiadele ning monoliitsest raudbetoonist rostvärkidele. Hoone kandevkarkassi moodustavad monoliitsest raudbetoonist postid, talad, seinad ning vahe- ja katuslagi. Hoone keskele on projekteeritud kontserdisaal, mis ulatub läbi 4 korruse.

 

Seotud projektid


Pärnu Haigla tervisekeskus


Tellija:

Architecture Workshop Finland Oy

Arhitektid:

Architecture Workshop Finland Oy

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid

Projekti staatus:

Valmis

Pärnu Haigla juurdeehitus on kolmnurkse põhiplaaniga, olemasoleva hoone diagonaalteljel liituv, kahekordne ehitis. Hoone keskele jääb avar galerii, mis on osaliselt tõstetud valguskatusega. Galerii avaneb osaliselt ka hoone peafassaadile. Peasissepääs hoonesse on lahendatud sillana maapinnalt esimesele korrusele kuna peafassaadis maa alune korrus on avatud ehk maapind on kaldu hoone suunas (ca 2 meetrit). Hoone kandeskeleti moodustavad raudbetoonist postid ja seinad (0. korrusel õõnesbetoonplokkidest seinad), millele toetuvad monoliitsed raudbetoonist vahelaed ja katuslagi .

 

Seotud projektid


Transiidikeskuse laohoone


Tellija:

Astlanda Ehitus OÜ

Arhitektid:

Acies Arhitektuur OÜ

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid

Projekti staatus:

Valmis

12000 m2 pindalaga puistematerjali hoidmise laohoone koosneb kolmest hooneosast, mis on üksteisest eraldatud 5 m kõrguse tugimüüritisena töötava betoonseinaga. Hoone on vundeeritud kiilvaiadele, kandevkarkassi moodustavad raudbetoonist karkassipostid, mille vahele on hoone välisperimeetril  ehitatud monoliitsest raudbetoonist 5 m kõrgused sokliseinad. Hoone sisemuses toetuvad raudbetoonist karkassipostid monoliitsest betoonist tugiseinade peale. Laohoone katusekonstruktsioon on projekteeritud 40 m pikkuste terasfermidega.

 

Seotud projektid


Ida-Viru Keskhaigla


Tellija:

Architecture Workshop Finland Oy

Arhitektid:

Architecture Workshop Finland Oy

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid

Projekti staatus:

Valmis

Rekonstrueeritav Ida-Viru Keskhaigla on riskülikukujulise põhiplaaniga kuuekorruselisest hooneosast ning ruudukujulise põhiplaaniga 1 korruselisest hooneosast koosneva polikliinik, millel on ka üks maa-alune keldrikorrus. Hoone kandekonstruktsioonideks on monteeritavast raudbetoonist karkassipostid ja -talad ning õõnespaneelidest vahe- ja katuslaed. Olemasolevad hoone välisseinad on ehitatud monteeritud kolmekihilistest raudbetoon välisseinapaneelidest, hoone trepikodade seinad ning otsaseinad on ehitatud silikaattellistest müüritisena.

 

Seotud projektid


Elu- ja ärihoone Pikk tn 12, Pärnu


Tellija:

BOA OÜ

Arhitektid:

BOA OÜ

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid

Projekti staatus:

Valmis

Hoone kandeskeleti moodustavad raudbetoonist postide, terastalade ja vahelagede süsteem, mis on rajatud raudbetoonist vaivundamendile. Hoone vahe- ja katuslae kandekonstruktsioonideks on terastalad ning monteeritavast raudbetoonist õõnespaneelid kõrgusega 200…320 mm.

 

Seotud projektid


Palamuse lasteaed


Tellija:

Kauss Arhitektuur OÜ / KRC Ehitus OÜ

Arhitektid:

BOA OÜ

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid

Projekti staatus:

Valmis

Liginullenergiahoone kriteeriumitele vastava lasteaiahoone kandekonstruktsioonid on projekteeritud poorbetoonplokkidest müüritisena (väisperimeetril BAUROC ECOTERM Plus paksusega 300 mm ja hoone sees BAUROC HARD paksusega 250 mm ja 300 mm) ning osaliselt monoliitsest raudbetoonist siseseinad paksusega 200 mm ja 300 mm. tulenevalt hoone kaarjast geomeetriast on  katuslagi on projekteeritud monoliitsest raudbetoonist.

 

Seotud projektid


Akadeemia tee 21 büroohoone

Projektis käsitletav hoone on osa suuremast kompleksist Akadeemia tee 21 kinnistul. Kompleks on ehitatud erinevatel ajajärkudel ning käsitluse all on selle läänepoolsed osad, milleks on korpused 21/3, 21/4, 21/5 ja 21/6. Koos nimetatud hooneosade rekonstrueerimisega likvideeritakse lõunapoolsest sisehoovist olemasolev alajaama hoone.


Korterelamu Kunderi tn 33

Elamu on kavandatud 3-korruseline, sissepääsuga nii tänava kui hoovi poolt. Tänavalt on sissepääs suuremale äripinnale, hoovi poolt väiksemale äripinnale ning korteritele. Projekti koostamisel on arvestatud kõrvaloleva J.Kunderi 35 kinnistule jääva elamuga. J.Kunderi tänava poole jääv hoonemaht on kavandatud 3-korruslisena, hoovi poole jääv väiksem maht 2-korruselisena.


Veskilise tn 7 korterelamu Tallinnas

Projekteeritav korterelamu piirneb loodest Tallinna loomaaia territooriumiga, kirdest Veskimetsa tihedasti hoonestatud üksikelamute alaga ning edelast aiamaadega ja sealt edasi Ehitajate teega. Veskilise 7 kinnistule projekteeritav 5196 m2 brutopindalaga korterelamu on kolme maapealse ning ühe maa-aluse korrusega. Hoone maa-pealsetel korrustel on kokku 53 korterit, hoone maa- alusel korrusel 64 parkimiskohta ja panipaigad.


Page 1 of 3123