Veskilise tn 7 korterelamu Tallinnas

Veskilise 7 kinnistule projekteeritav 5196 m2 brutopindalaga korterelamu on kolme maapealse ning ühe maa-aluse korrusega.


Tellija:

Arhitektuuribüroo Enn Rajasaar OÜ

Arhitekt:

Enn Rajasaar

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid, küte, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, elektripaigaldised, teed ja platsid

Projekti staatus:

Valmis

Projekteeritav korterelamu piirneb loodest Tallinna loomaaia territooriumiga, kirdest Veskimetsa tihedasti hoonestatud üksikelamute alaga ning  edelast aiamaadega ja sealt edasi Ehitajate teega. Veskilise 7 kinnistule projekteeritav 5196 m2 brutopindalaga korterelamu on kolme maapealse ning ühe maa-aluse korrusega. Hoone maa-pealsetel korrustel on kokku 53 korterit, hoone maa- alusel korrusel 64 parkimiskohta ja panipaigad.

Elamu kandva konstruktsiooni moodustavad õõnesbetoonplokkidest müüritised, monteeritavast raudbetoonist postid, talad, korruste vahelaed ja katuslagi. Korterelamu koosneb kolmest blokist, millest igaüks moodustab omaette jäigastatud hooneosa. Hoone jäikus tagatakse kivimüüritise piki- ja põikiseintega. Hoonesse projekteeritakse korteripõhine sundventilatsioon, kus töötavates ventilatsioonisüsteemides nähakse ette kasutada heitõhu soojuse utiliseerimist, kasutades võimalikult kõrge kasuteguriga soojustagasti tüüpi, ventilatsiooniagregaadid varustatakse juhtautomaatikaga. Küttesüsteemi juhib täisautomaatne soojussõlm ning iga ruumi temperatuuri reguleeritakse ruumipõhiselt eelseadistusega termostaatventiilide abil.

 

Seotud projektid