Veskilise tn 9 korterelamu Tallinnas

Veskilise 9 kinnistule kavandatakse kahekorruseline 867 m2 brutopindalaga korterelamu, kus on kokku 9 korterit.


Tellija:

Arhitektibüroo Enn Rajasaar OÜ

Arhitekt:

Enn Rajasaar

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid, küte, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, elektripaigaldised, teed ja platsid

Projekti staatus:

Valmis

 

Projekteeritav korterelamu piirneb loodest Tallinna loomaaia territooriumiga, kirdest Veskimetsa tihedasti hoonestatud üksikelamute alaga ning  edelast aiamaadega ja sealt edasi Ehitajate teega. Veskilise 9 kinnistule kavandatakse kahe korruseline 867 m2 brutopindalaga korterelamu, kus on kokku 9 korterit.

Hoone kandva konstruktsiooni moodustavad õõnesbetoonplokkidest müüritised, monteeritavast raudbetoonist vahe – ja katuslagi. Hoone jäikus tagatakse kivimüüritisest piki- ja põikiseintega. Hoonesse projekteeritakse korteripõhine sundventilatsioon, kus töötavates ventilatsioonisüsteemides nähakse ette kasutada heitõhu soojuse utiliseerimist, kasutades antud hoone osa puhul võimalikult kõrge kasuteguriga soojustagasti tüüpi. Ventilatsiooniagregaadid varustatakse juhtautomaatikaga. Küttesüsteemi juhib täisautomaatne soojussõlm ning iga ruumi temperatuuri reguleeritakse ruumipõhiselt eelseadistusega termostaatventiilide abil.

 

Seotud projektid