Rähni tn 12 korterelamu Tallinnas


Tellija:

EMP A&I OÜ

Arhitekt:

Margus Laikask

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid

Projekti staatus:

Valmis

Projektiga teostati olemasoleva korterelamu laienduse projekteerimistööd. Olemasoleva korterelamu näol oli tegemist ühe maa-aluse ja kahe maapealse korrusega puitkonstruktsioonist ehitisega, millele kavandati peale ehitada lisakorrus ning kõrvale juurdeehitis koos maa-aluse korrusega.

Olemasoleva hoone kandvad konstruktsioonid säilitati ja rekonstrueeriti. Lammutamisele kuulus vaid olemasolev katusekonstruktsioon, mis pealeehituse käigus asendati puitfermidega. Juurdehitus on kolmekordne kergplokkidest ja raudbetoonist vahelagedega hoone koos keldrikorrusega (moodustab pool juurdeehituse mahust). Juurdeehitatav hooneosa on viilkatusega, mille kandvaks osaks on puitsarikad. Vundament on projekteeritud monoliitsest raudbetoonist plaatvundamendina ning sokli – ja keldriseinad õõnesbetoonplokkidest.

 

Seotud projektid