Katusepapi 12 korterelamu Tallinnas

Katusepapi 12 korterelamu.


Tellija:

QP Arhitektid OÜ

Arhitekt:

Tõnu Laigu

Projekti osad:

Ehituskonstruktsioonid, küte, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, elektripaigaldised, tee-ehituslik osa (vertikallplaneerimine ja katendite taastamine)

Projekti staatus:

Valmis/ehitamisel

Stilistiliselt on hoone lihtsa vormi ja detailidega ehitusmaht, mille arhitektuuris aktsentideks on eri suurusega rõdude sisselõiked hoone lõuna poolses fassaadis. Nendest sisselõigetest tulenevalt on hoone lõuna poolse külje korterite planeeringud kõik unikaalsed. Seda unikaalsust kajastavad ka akende rütmid, mis hoone otsa pool on nihkes kuid mujal külgedel kohakuti. Hoone on ühe maa-aluse ja 4 maa-pealse korrusega ning kokku 25 korterit. Kaheksa korteri juurde kuuluvad avarad rõdud, ülejäänud korteritel (välja arvatud kolmel 1-toalisel korteril) on kahe sissepoole avaneva käänduksega prantsuse rõdud. Hoones on 1 liftiga trepikoda. Elamul on soklikorrus, kus paiknevad tehnilised ruumid, hoovi inventari hoiuruum ja parkla 18-le autole.

Hoone on projekteeritud raudbetoonist madalvundamendile, kandekonstruktsioon on projekteeritud valdavalt monteeritavast raudbetoonist, v.a. korrustevahelised laed, mis on tulenevalt hoone geomeetrilisest eripärast projekteeritud osaliselt monoliitsest raudbetoonist. Hoone soojusvarustus on lahendatud gaasikatlamaja baasil läbi soojussõlme ning ruumide küttekehadeks on radiaatorid. Veevarustuse allikaks on piirkonna veevärk. Soe vesi korterite olmevajadusteks valmistatakse keldrikorrusel asuvas tehnilises ruumis mahtveesoojenditega. Hoone olmereoveed juhitakse liitumispunkti kaudu piirkonna reoveekanalisatsioonisüsteemi. Sajuvesi kogutakse hoone katuselt sajuveelehtrite kaudu hoonesisestesse sajuveepüstikutesse, mis omakorda paigaldatakse šahtidesse. Sajuveed juhitakse liitumispunkti kaudu piirkonna sajuveekanalisatsioonisüsteemi. Hoone elektrivarustus on lahendatud võrguettevõtja poolt kinnistu piirile paigaldatud liitumiskilbist. Peajaotuskeskused pikneb hoone keldrikorrusel kilbiruumis ning korrustele on projekteeritud korrustejaotlad, millest saavad elektrivarustuse korrustel paiknevad korterid ning korruste üldtarbijad (valgustus, koristuspesad jms.). Hoone sidevarustus on lahendatud Katusepapi tänaval asuvast olemasolevast sidekaevust. Nõrkvoolukapp asub eraldiseisvas tehnilises ruumis ning selles paiknevad side peaühendus ja võrguseadmed, side vahendijaam ning TV-võrgu kaabellevi ühenduse seadmed ja maja jaotusvõrk võimendusseadmetega. Samasse kappi paigaldatakse ka hoone serverid ja sidevõrgu ühenduspaneelid ja seadmestik. Korrustele eraldi vahejaotlaid ei paigaldata. Kogu kaabeldus koondatakse maja nõrkvoolukapist korteri sidekarpidesse.

 

Seotud projektid